Rūjiena un dziesmu svētki

Rūjienas Saviesīgās biedrības koris no 1920.-1940. Diriģents Ludvigs Alberings
Uz sākumu

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv