Notikumi

2015.gada 17.decembrī, izskatot kultūras, izglītības un sporta komitejā saņemto ierosinājumu par Rūjienas vidusskolas jaunā stadiona nosaukuma piešķiršanu, Rūjienas novada dome pieņēma lēmumu /Prot. Nr.11, 24 §/ nosaukt to bijušā rūjienieša, 1936. gada vasaras olimpisko spēļu (Berlīnē) sudraba medaļas ieguvēja Edvīna Bietaga vārdā.
2020.gada 10.martā, gleznotāja Ādama Alkšņa (1864.-1997.) 156 gadu jubilejā, Rīgā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā svinēja grāmatas par Ādamu Alksni tapšanu.

Sadaļā Notikumi - ieskats nozīmīgākajos notikumos, kas svarīgi rūjieniešiem.

Kultūru mēdz dēvēt par visas sabiedrības dzīves stilu. Kultūra ir mums visapkārt, jo tie esam mēs paši. Nav tāds cilvēks, kuru neietekmē kultūras procesi – dziesma, deja, mūzika, teātris.

Rūjienas novada pašvaldība vienmēr atbalstījusi kultūras jomu novadā, jo pašvaldības uzdevums ir veidot skaistu dzīves telpu, vidi, kur cilvēkiem patiktu dzīvot un darboties. Mums tas visiem kopā izdodas.

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv