Ģimeņu uzvārdi

Ģimeņu uzvārdi, kas minēti Dvēseļu revīzijās, Rūjienas draudzes novadam piederīgās muižās.

Ģimenes uzvārds Muižas nosaukums

Abbolin

Rūjienas mācītājmuiža

Abolin

Rūjienas muiža

Abolin

Endzeles muiža

Aboltin

Rūjienas muiža

Aboltin

Ternejas muiža

Abram

Endzeles muiža

Abrams

Endzeles muiža

Abutsch

Dīķeru (Dūķeru) muiža

Adam

Ternejas muiža

Adam

Endzeles muiža

Adamsohn

Virķēnu muiža

Adamsohn

Paipes pusmuiža

Adamsohn

Oleru muiža

Adamsohn

Juratas muiža

Adamson

Rūjienas muiža
← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 Pēdējā
Attēlotas 1-15 no 2584
Ģimenes uzvārds
Informācija!

Šeit apkopoti ģimeņu uzvārdi, kas minēti Dvēseļu revīzijās, Rūjienas draudzes novadam piederīgās muižās.

Uzvārdi atspoguļoti orģinālajā rakstā, izņemot umlautu un ß. Savukārt, ? zīme nozīmē, ka rokraksta īpatnību dēļ burts vai vārds nav precīzi salasāms.

Par vecās rakstības lasīšanu: Šmits, P. Jaunās pareizrakstības lietā. RLB ZK Rakstu krājums, 15, 1911, 3–10.

Rūjienas draudzes novads (vācu: Kirchspiel Rujen) bija viens no 16 Vidzemes guberņas Valmieras apriņķa draudzes novadiem.

Rūjienas draudzes novadā 1782. un 1826. gadā bija šis muižas: Rūjienas mācītājmuiža, Rūjienas muiža, Ternejas muiža, Arakstes muiža, Dīķeru (Dūķeru) muiža, Endzeles muiža, Eriņu muiža, Ipiķu muiža, Jeru muiža, Juratas muiža, Ķoņu muiža, Lodes muiža, Naukšēnu muiža, Nurmu muiža, Oleru muiža, Paipes pusmuiža, Tēdiņu muiža, Virķēnu muiža, Ķirbeļu muiža, Plāteres muiža.

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv