Ģimeņu uzvārdi

Ģimeņu uzvārdi, kas minēti Dvēseļu revīzijās, Rūjienas draudzes novadam piederīgās muižās.

Ģimenes uzvārds Muižas nosaukums

Ahbolin

Eriņu muiža

Ahbolin (Aboltin)

Rūjienas muiža

Ahboltin

Ternejas muiža

Ahboltin

Virķēnu muiža

Ahboltin

Paipes pusmuiža

Ahboltin

Paipes pusmuiža

Ahboltiņ

Nurmu muiža

Ahge

Rūjienas muiža

Ahge

Rūjienas muiža

Ahmeri

Ternejas muiža

Ahrens

Nurmu muiža

Ahrgall

Naukšēnu muiža

Ahril

Naukšēnu muiža

Aire

Naukšēnu muiža

Aire

Juratas muiža
Ģimenes uzvārds
Informācija!

Šeit apkopoti ģimeņu uzvārdi, kas minēti Dvēseļu revīzijās, Rūjienas draudzes novadam piederīgās muižās.

Uzvārdi atspoguļoti orģinālajā rakstā, izņemot umlautu un ß. Savukārt, ? zīme nozīmē, ka rokraksta īpatnību dēļ burts vai vārds nav precīzi salasāms.

Par vecās rakstības lasīšanu: Šmits, P. Jaunās pareizrakstības lietā. RLB ZK Rakstu krājums, 15, 1911, 3–10.

Rūjienas draudzes novads (vācu: Kirchspiel Rujen) bija viens no 16 Vidzemes guberņas Valmieras apriņķa draudzes novadiem.

Rūjienas draudzes novadā 1782. un 1826. gadā bija šis muižas: Rūjienas mācītājmuiža, Rūjienas muiža, Ternejas muiža, Arakstes muiža, Dīķeru (Dūķeru) muiža, Endzeles muiža, Eriņu muiža, Ipiķu muiža, Jeru muiža, Juratas muiža, Ķoņu muiža, Lodes muiža, Naukšēnu muiža, Nurmu muiža, Oleru muiža, Paipes pusmuiža, Tēdiņu muiža, Virķēnu muiža, Ķirbeļu muiža, Plāteres muiža.

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv