Alberings

Alberings
Vārds:
Ludis
Dzimšanas dati:
1881.gada 6.septembrī
Miršanas dati:
1968.gada 28.februārī.
Nodarbošanās:
skolotājs, kora diriģents
Apraksts:

Dzimis Ternejas pagasta Pendigas skolā kā tās ilggadīgā skolotāja Kārļa Alberinga un Ievas dz. Švalbes vecākais dēls. Pirmos 4 skolas gadus pavadīja pie tēva, turpmākos trīs no 1893-1896. Rūjienas draudzes skolā un no 1896.-1900.g. Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā. Pēc semināra beigšanas viņu ievēl par Naukšēnu pagasta Mirķes skolas pārzini. Gadu vēlāk noorganizē un vada kori, kam vēlāk gubernators apstiprina “Naukšēnu dziedāšanas un mūzikas biedrības” statūtus. Tajā pat gadā 1901.gadā nodibina Rūjienas simfonisko orķestri ar Zalcmani kā diriģentu.

Rosīgo skolas un sabiedrisko darbu pārtrauc Orlova ekspedīcija 1905.gada decembrī. Par piedalīšanos revolucionārā kustībā viņu arestē. Pēc vairākām arestēšanām un atbrīvošanām Ludis Alberings izlemj palikt Krievijā. 1918.gadā atgriežas vāciešu okupētajā Latvijā.

Sāk strādāt Komerc un Tirdzniecības skolās Rūjienā, 1919.gada 26.februārī Ķirbeļos tiek mobilizēts cīņai pret lieliniekiem, iedalīts Valmieras pulkā un nosūtīts atpakaļ uz Rūjienu organizēt un vadīt baronu pamesto muižu apsaimniekošanu. No 1922.-1939.gadam vada Endzeles spirta dedzinātavu, bet no 1941.-1944. gadam grāmatvedis, kasieris un saimniecības vadītājs Rūjienas pilsētas slimnīcā.

1920.gadā nodibina un vada Rūjienas saviesīgās biedrības kori, ar kuru piedalās visos Latvijas laikā rīkotajos dziesmu svētkos un visos Rūjienas sarīkojumos.

Trimdas gadus pavada Vircburgā. Gadu no gada tiek ievēlēts par Nometnes Latviešu Komitejas un Daugavas Vanagu nodaļas revīzijas komisijas priekšsēdi, pilda draudzes ēģelnieka un kasiera pienākumus. Noorganizē un vada kori. Trimdā savācis ziņas par 670 rūjieniešiem trimdiniekiem.

Atsauces:
1.Rūjienas Izstāžu zālei nodota Luda Alberinga paša rakstīta biogrāfija.

Rūjienas novada bagātība ir cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši vai dzīvojuši. Nav svarīgi vai šis cilvēks Rūjienas vārdu nes visā pasaulē vai tikai Latvijā- galvenais ir viņa devums.

Aicinājums

Darba procesā tiek atrasti arvien jauni mazāk vai vairāk zināmi novadnieki.

Aicinām arī Jūs iesūtīt ziņas par ievērojamiem un zināmiem novadniekiem.

E-pasts: info@saknesrujiena.lv

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv