Garleja

Garleja
Vārds:
Rasma
Dzimšanas dati:
1936.gada 9.septembrī
Nodarbošanās:
profesore
Apraksts:

Dzimusi Kalniņa Rūjienā, “Sēļu” mājās. 1955.gadā ar izcilību pabeigusi Rūjienas vidusskolu. 1968.gadā pēc Maskavas Tautsaimniecības institūta Ekonomikas fakultātes absolvēšanas ieguvusi augstākās izglītības diplomu ekonomikā. 1973.gadā beigusi studijas aspirantūrā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. 1975.gadā pēc LU Finanšu un tirdzniecības fakultātes uzaicinājuma R.Garleja sākusi pedagoģisko darbu Komerczinātņu programmā. Paralēli pedagoģiskajam darbam turpinājusi arī zinātnisko pētniecību un studējusi doktorantūrā LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Viņa par sava doktora darba izpētes tēmu izvēlējās studiju satura, formu un metožu pilnveidošanas iespējas. 1989.gadā doktora disertācija tika aizstāvēta un 1991.gadā R. Garlejai piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds. 1993.gadā R. Garleja ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu, 1996.gadā viņai izsniegts LU profesora diploms. Apliecinājums R. Garlejas augsti intelektuālajai personībai ir 1997.gadā izsniegtais Valsts profesora diploms un 2002.gadā piešķirtais LU emeritētā profesora diploms. Lai nodrošinātu studentiem profesionālu veiksmi un sekmes darba tirgū, profesore īpašu uzmanību veltījusi kognitīvo iemaņu veidošanai. Viņas zinātniskie pētījumi uzvedības, kognitīvās un komunikatīvās darbības aspektos izdoti vairākās publikācijās.Profesore aktīvi un radoši līdzdarbojusies arī LU organizācijā un attīstībā. Viņa ilgus gadus ir strādājusi mācību metodiskajā padomē, bijusi Ekonomikas un vadības fakultātes prodekāne, Komerczinību katedras vadītāja, LU Senāta locekle, Pedagoģijas padomes priekšsēdētāja un eksperte, Ekonomikas promocijas padomes eksperte, eksperte Latvijas Zinātņu akadēmijā, Komerczinību studiju programmas direktore.

Atsauces:
1.Rasma Garleja. Anotācija Rūjienas izstāžu zālē (pie pūcīšu kolekcijas)

Rūjienas novada bagātība ir cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši vai dzīvojuši. Nav svarīgi vai šis cilvēks Rūjienas vārdu nes visā pasaulē vai tikai Latvijā- galvenais ir viņa devums.

Aicinājums

Darba procesā tiek atrasti arvien jauni mazāk vai vairāk zināmi novadnieki.

Aicinām arī Jūs iesūtīt ziņas par ievērojamiem un zināmiem novadniekiem.

E-pasts: [email protected]

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv