Grīnfelds

Grīnfelds
Vārds:
Alfons
Dzimšanas dati:
1933.gada 16.jūnijā
Miršanas dati:
2019.gada 7.jūnijā
Nodarbošanās:
profesors
Apraksts:

Dzimis Naukšēnu pagastā. 1936.gadā ģimene pārceļas uz Vilpulkas pagasta “Klāvu” mājām, pabeidz Rūjas skolu un turpina mācības Rūjienas vidusskolā, kuru 1951.gadā beidz. Pēc Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātes absolvēšanas 1956.gadā norīkots darbā Kuldīgas mežniecībā. Ar laiku tiek paaugstināts par mežzini, mežrūpniecības galveno inženieri. Šai laikā izstrādā un ievieš ražošanā ap 20 racionalizācijas priekšlikumu. 1962.gadā tiek uzaicināts darbā LLA Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultātē par mācību spēku: asistents, tad vecākais pasniedzējs, docents, profesors. Kopš 1968.gada vairākkārt ievēlēts par Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultātes dekānu. Zinātniski pētnieciskais darbs saistīts ar mežizstrādi. 1971.gadā aizstāv tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju. 1993.gadā viņam piešķirts inženierzinātņu doktora grāds. A. Grīnfelds ievēlēts par Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas zinātniski tehniskās Padomes locekli, Latvijas zinātniski pētnieciskās mežsaimniecības problēmu institūta padomes locekli. 1992.gadā ievēlēts par Latvijas lauksaimniecības un meža zinātnes akadēmijas īsteno locekli. No 1994.gada 9.novembra A. Grīnfelds ir LLU Emeritus goda profesors un iecelts par LLU rektora palīgu. No 2004.gada 23.novembra ir profesors (Emeritus) LLU Meža izmantošanas katedrā, kur darbojas līdz 2016.gadam. A. Grīnfelds apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

Atsauces:
1.Grāmata “Rūjienas vidusskolai 75”, 1994.g.

Rūjienas novada bagātība ir cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši vai dzīvojuši. Nav svarīgi vai šis cilvēks Rūjienas vārdu nes visā pasaulē vai tikai Latvijā- galvenais ir viņa devums.

Aicinājums

Darba procesā tiek atrasti arvien jauni mazāk vai vairāk zināmi novadnieki.

Aicinām arī Jūs iesūtīt ziņas par ievērojamiem un zināmiem novadniekiem.

E-pasts: [email protected]

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv