Šķiņķis

Šķiņķis
Vārds:
Censonis
Dzimšanas dati:
1930.gada 17.aprīlī
Miršanas dati:
1999.gada 11.maijā
Nodarbošanās:
hidromeliorācija
Apraksts:

Dzimis Naukšēnu pagastā. 1949.gada Rūjienas vidusskolas absolvents. 1955.gadā beidzis LLA Hidromeliorācijas fakultāti. Tehnisko zinātņu kandidāts (1963.), tehnisko zinātņu doktors (1976.), profesors (1978.), Latvijas ZA korespondētājloceklis (1992.), habilitētais inženierzinātņu doktors (1992.).Strādājis ZA Meliorācijas institūtā. Veicis fundamentālus pētījumus lauksaimniecības zemju hidrotehniskajā meliorācijā. Izveidojis savu šīs zinātnes skolu, kas pazīstama daudzās ārvalstīs. C. Šķiņkis referējis 12 starptautiskos simpozijos un kongresos. Bijis vairāku to zinātnisko projektu vadītājs un galvenais izpildītājs no Latvijas puses, kas pēc starpvalstu līgumiem realizēti kopā ar ASV, Vāciju, Čehoslovākiju, Somiju. Ir 152 zinātnisku publikāciju, t. sk. 4 monogrāfiju autors un vēl 5 grāmatu līdzautors. Viņa vadībā izstrādātas 6 zinātņu kandidātu disertācijas. Viņš bija Latvijas Zinātnieku savienības padomes loceklis, kā arī 16 citu zinātnisko padomju loceklis un Latvijas ZP Lauksaimniecības nozares ekspertu komisijas loceklis. Kopš 1992.gada bija jaundibinātās Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijas loceklis un ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs, zinātniskās padomes priekšsēdētājs. 10 gadus lasījis hidraulikas mācību kursu Hidromeliorācijas fakultātes studentiem. Starptautiskais Biogrāfijas centrs (Kembridžā) publicējis C. Šķiņķa zinātnisko biogrāfiju pasaules ievērojamāko zinātnieku sējumā un piešķīris gada cilvēka nosaukumu.

Atsauces:
1.Grāmata” Rūjienas vidusskolai 75”, 1994.

Rūjienas novada bagātība ir cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši vai dzīvojuši. Nav svarīgi vai šis cilvēks Rūjienas vārdu nes visā pasaulē vai tikai Latvijā- galvenais ir viņa devums.

Aicinājums

Darba procesā tiek atrasti arvien jauni mazāk vai vairāk zināmi novadnieki.

Aicinām arī Jūs iesūtīt ziņas par ievērojamiem un zināmiem novadniekiem.

E-pasts: [email protected]

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv