Švehs

Švehs
Vārds:
Aleksandrs Ernsts
Dzimšanas dati:
1819.gada 16.oktobrī
Miršanas dati:
1898.gada 10.jūnijā
Nodarbošanās:
skolotājs
Apraksts:

Dzimis Krimuldas draudzē, Sējas pagastā, kur viņa tēvs bija par muižas pārvaldnieku. Pirmo izglītību baudījis no pieņemta mājskolotāja. Vēlāk tas aizgāja uz Āraišu draudzes skolu, kuru toreiz vadījis skolotājs Lucs. Rūjienas draudzes skola pastāvēja jau tajā laikā, kad vēl citur skolas nepazina; tā viena no pirmajām skolām Vidzemē. 1837.gadā saslima vietējais Rūjienas draudzes skolotājs Neivalds. Švehs pēc Rūjienas mācītāja Bergmaņa norādījuma, bija izraudzīts par palīgu pa slimības laiku vadītu skolu. Ierodoties Rūjienā, viņš atrada savu priekšnieku uz nāves gultas, kurš tanī pašā naktī nomira. Tagad Švehs tika iecelts par Rūjienas draudzes skolotāju. Šveham bija tikai 17 gadi. Švehs nebija semināru apmeklējis, tomēr labas gara dāvanas un centīgais gars sasniedza ievērojamu izglītības pakāpi pašmācības ceļā, tā kā viņš varēja apzinīgi izpildīt savu uzdevumu pēc tā laika prasībām. Galvenais darba lauks viņam bija skola. Enerģiski stādamies pie darba, viņš pacēla Rūjienas draudzes skolu augstākā pakāpē, kādu vien var prasīt no lauku skolām. Vienklasīgā draudzes skola Šveha vadībā pārvērtās par trīsklasīgu un bez tam vēl pastāvēja dažas blakus nodaļas praktiskiem darbiem. Savā laikā Rūjienas draudzes skolas vārds bija tālu pazīstams. Skolnieki salasījās ne tikai no kaimiņu draudzēm, bet pat no tālākiem apgabaliem. Kā skolotājs viņš nodarbojās no 1837.-1890.gadam, tas ir 54 gadus un šinī laikā nelokami palika uzticīgs saviem principiem un savam uzdevumam. 54 gadu laikā viņa skolu apmeklējuši vairāk tūkstoši skolnieku, kuri ar tām pamata mācībām, ko Šveha tēvs devis, ir stājušies dzīvē un daudzi ieguvuši redzamu stāvokli tikai pateicoties Rūjienas draudzes skolā iegūtām zinībām. Rūjienas draudzes skolas skolnieki izplatījās arī pa plašo Krieviju (arī ārzemēs), kur ne mazums ieņēmuši augstus amatus. Šveha tēvs ir izdevis arī ābeci divās daļās. Laikam tā ir pirmā ar laicīgu saturu. Līdz tam bērni mācījās lasīt tikai no garīga satura grāmatām. No skolas grāmatām tas izdevis “Vispārīgo vēsturi”.Šveham bija ļoti labas runas dāvanas. Turpat draudzes skolas telpās tika sarīkoti referātu vakari. Referātu vakaros bez viņa uzstājās vēl citi referenti. Ar draudzes skolotāja amatu bija savienots ērģelnieka uzdevums. Te Šveha tēvs izpelnījies atzinību, rūpēdamies par baznīcas dziedāšanas izkopšanu. Bez baznīcas dziedāšanas Šveha tēvs pastāvīgi nodarbojās ar laicīgu kora dziesmu dziedāšanu. Viņš vienmēr pirmais darbinieku rindās gan kā kora vadonis, gan kā svētku diriģents dziedāšanas svētkos Rubenē, Rūjienā, Valmierā un arī vispārīgos pirmos un otros latvju dziesmu svētkos Rīgā. Ārpus skolas Šveha tēvs strādāja pie Rūjienas Zemkopības biedrības nodibināšanas, kurā pirmajos gados bija arī rakstvedis un līdz pat mūža beigām par goda biedru. Viņš bija arī starp krāj. un aizdevumu kases dibinātājiem Krājkasē Šveha tēvs no dibināšanas dienas līdz pēdējai stundai bija grāmatvedis.

Atsauces:
1.Laikraksts “Rūjienas Domas”, 1931.30.06, Nr.2.

Rūjienas novada bagātība ir cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši vai dzīvojuši. Nav svarīgi vai šis cilvēks Rūjienas vārdu nes visā pasaulē vai tikai Latvijā- galvenais ir viņa devums.

Aicinājums

Darba procesā tiek atrasti arvien jauni mazāk vai vairāk zināmi novadnieki.

Aicinām arī Jūs iesūtīt ziņas par ievērojamiem un zināmiem novadniekiem.

E-pasts: [email protected]

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv