Velme

Velme
Vārds:
Jēkabs
Dzimšanas dati:
1855.gada 25.novembrī
Miršanas dati:
1928.gada 16.maijā
Nodarbošanās:
valodnieks
Apraksts:

Dzimis Ternejas pagasta Kalnaņģos kā saimnieka dēls. Mācījies Terņejas pagasta skolā, beidzi Rūjienas draudzes skolu, iestājies Pērnavas ģimnāzijā, ko pabeidza 1876.gadā. Tālākais ceļš ved uz Tērbatu studēt filoloģiju. Studijas sekmīgi beidzis, Velme atgriezās Rūjienā un vadīja privāto proģimnāziju. Kad šis darbs nedeva cerētos panākumus, viņš devās uz Maskavu, kur strādāja par skolotāju un no 1883.gada arī par vācu valodas lektoru universitātē. Krievijā Velme palika līdz 1922.gadam, Pēc tam atgriezās Latvijā un līdz pat savai pēdējai stundiņai bija vācu valodas privātdocents Latvijas Universitātē, kas viņam 1924.gadā piešķīra filoloģijas doktora grādu. Būdams Maskavā, viņš tuvāk iepazinās ar Kr. Valdemāru, Fr. Brīvzemnieku, Kr. Baronu u.c. jaunlatviešiem. Auglīgi bija kopīgie latviešu vakari. Tulkojis Lesinga, Puškina, Turgeņeva darbus. Par savu Maskavas laiku viņš 1922.gadā publicējis interesantas atmiņas “Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā. Zinātniskos pētījumos Velme pievērsies kā vispārējās valodniecības, tā speciāli latviešu valodas problēmām. Latviešu preses vēsturē J. Velme pieminams ar mēnešrakstu “Austrums”, ko viņš nodibināja 1885.gadā un oficiāli vadīja līdz 1902.gadam. Viņš pulcēja ap sevi Apsīšu Jēkabu, Doku Ati, Eduardu Veidenbaumu un Jāni Poruku. Jēkabs Velme bija redaktors ar labu gaumi.

Atsauces:
1.Ž.Unāms. “Es viņu pazīstu”,1939.g. 2. Grāmata “Rūjiena” 1978.g. Ziemeļblāzma.

Rūjienas novada bagātība ir cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši vai dzīvojuši. Nav svarīgi vai šis cilvēks Rūjienas vārdu nes visā pasaulē vai tikai Latvijā- galvenais ir viņa devums.

Aicinājums

Darba procesā tiek atrasti arvien jauni mazāk vai vairāk zināmi novadnieki.

Aicinām arī Jūs iesūtīt ziņas par ievērojamiem un zināmiem novadniekiem.

E-pasts: [email protected]

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv