Akmentiņa

Akmentiņa
Vārds:
Austra
Dzimšanas dati:
1897.gada 10.augustā
Miršanas dati:
1989.gada 25.februārī
Nodarbošanās:
Māksla, tēlniecība
Apraksts:

Rūjienas kalēja Jāņa Tomsona un viņa sievas Jūles jaunākais (astotais) bērns – Austra Fanija dzimusi pirms 120 gadiem - 1897. gada 10. augustā. Kā daudzi zinātkāri latviešu jaunieši, viņa darba un mācību gaitās kopā ar savu divus gadus vecāko māsu Hildu pirmsrevolūcijas laikā devās uz Pēterpili, lai paralēli telegrāfistes darbam mācītos A.N. Ņekorošas ģimnāzijā, pēc tam studētu klasisko filoloģiju un apmeklētu Nikolaja Rēriha kursus. Māsa studēja matemātiku un bioloģiju, studiju naudu nopelnot guvernantes darbā krievu aristokrātu ģimenēs. Tieši Pēterburgā māsas Tomsones iepazinās ar Zilākalna Kārli Emīlu Cinātu (1889 – 1979), kurš tur studēja arhitektūru un būvniecību. Satikšanās bija abām liktenīga – Hilda kļuva Kārļa sieva, bet Austra vēlāk par svarīgu līdzdarboni Cināta ēku projektu īstenošanā. Austru vilināja māksla. 1924. gadā Latvijas jaunatvērtajā Mākslas akadēmijā viņa iestājās Glezniecības nodaļā, kur mācījās pie Vilhelma Purvīša gleznot ziedus un ainavas, taču drīz tika pierunāta pāriet uz Tēlniecības nodaļu, jo, pēc viņas stāstītā, tur trūkuši studenti. Tēlnieku sagatavošanu tolaik vadījis Konstantīns Rončevskis (1875. 13. I – 1935. 7. XI). Kopā ar Austru Tomsoni studējuši vēlāk slaveni Latvijas tēlnieki – Kārlis Zemdega (tolaik Baumanis, 1894-1963), Jānis Briedis (1902– 1953) un Austras labākā draudzene Sašiņa – Aleksandra Briede (dzimusi Kalniņa, 1901–1992). Mākslas akadēmija sniedza teicamas zināšanas un iemaņas klasiskajā tēlniecībā, tādēļ Austra spēja veiksmīgi izpildīt ciļņu kompozīcijas, kurām bija svarīga loma māsasvīra Kārļa Cināta neoklasicisma idejām caurstrāvotajos sabiedrisko ēku projektos. 1933. gadā, veidojot Ķemeru skolas “antīko tradīciju” liriski simboliskos ciļņus, māksliniece kā tēlu prototipus izmantojusi gan pati sevi, gan savus māsas bērnus, iekļaujot liegajā stāstā ne tikai zināšanu nodošanas ķēdi no paaudzes uz paaudzi, bet arī klusu sāpi par to, ka pašai nebija lemts kļūt mātei. 1930. gados beidzās mākslinieces radošais dzīves posms, “jaunajā” Latvijā viņa nestājās Mākslinieku savienībā, jo nespēja samierināties, ka viņas talantīgā Sašiņa nu taisa “Ļeņiniānas” un saņem apbalvojumus, bet Aleksandras vīra Jāņa Brieža darbi tiek slēpti, pat nīcināti un noklusēti. Draudzenes attālinājās. Austra savu piepildījumu bija atradusi, atbalstot savu vīru - ķīmiķi Eduardu Akmentiņu un māsas ģimeni, regulāri apciemojot Kārļa Cināta bērnus un mazbērnus, kuri dzīvoja Rīgā arhitekta paša projektētā namā, bet nu tur mita komunālā dzīvokļa saspiestībā.

Atsauces:
Dr.art. Ilona Audere

Rūjienas novada bagātība ir cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši, mācījušies, strādājuši vai dzīvojuši. Nav svarīgi vai šis cilvēks Rūjienas vārdu nes visā pasaulē vai tikai Latvijā- galvenais ir viņa devums.

Aicinājums

Darba procesā tiek atrasti arvien jauni mazāk vai vairāk zināmi novadnieki.

Aicinām arī Jūs iesūtīt ziņas par ievērojamiem un zināmiem novadniekiem.

E-pasts: info@saknesrujiena.lv

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv